Cursussen & coaching

Filosofie & Diversiteit (sinds 2018)

Diversity and Inclusion, masterclass in 2 dagdelen voor docenten Universiteit Leiden, in opdracht van het Diversity and Inclusion Expertise Office, Leiden 21 en 22 november 2022

Diversiteit en Inclusie, masterclass in 3 dagdelen voor staf van het NIAS, Amsterdam 12, 17 en 20 oktober 2022

Denken over slavernij en ‘ras’, Summerschool Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW), Leusden, 29 aug t/m 2 sept 2022 (met gastdocenten Henna Goudzand Nahar, Francio Guadeloupe en Alana Helberg-Proctor)

Diversiteit en sensitiviteit I, leergang in 3 dagdelen voor medewerkers en vrijwilligers van Haagse instellingen en bedrijven, in opdracht van Divers Den Haag en gemeente Den Haag (ism Jan Booij) (25e leergang in december 2022) geaccrediteerd door Registerplein, Verpleegkundigen & Verzorgenden en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Duizend jaar Europese filosofie, als onderdeel van de leergang Duizend jaar Europese cultuur, voor de Erasmus Academie (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) in Den Haag (4x) en Rotterdam (10x) (2018-2021), voor HOVO Amsterdam (sinds 2022)

Diversiteit en sensitiviteit, leergang van 2 dagen voor medewerkers van Mentorschap Nederland (ism Jan Booij), Utrecht, 16 en 23 april 2019.

Diversiteit en Sensitiviteit II, vervolgleergang van 4 dagdelen voor professionals en vrijwilligers van Haagse organisaties en bedrijven, in opdracht van Divers Den Haag en gemeente Den Haag (ism Jan Booij) (2019 en 2020), geaccrediteerd door Registerplein, Verpleegkundigen & Verzorgenden en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Diversiteit en Sensitiviteit, leergang voor leden van Haagse cliëntenraden (ism Abderrahim Kajouane, PEP Den Haag), 10 maart, 16 en 23 juni 2020.

De Haagse Hogeschool (2009 – 2017)

Diversiteit en Cultuursensitiviteit, leergang van 3 dagdelen voor medewerkers en vrijwilligers van Haagse zorg- en welzijnsinstellingen, in opdracht van Divers Den Haag en gemeente Den Haag (ism Jan Booij), 2014-2017.

Global Citizenship. Engelstalige minor voor studenten van diverse opleidingen HHs (met Kitty Triest, Cora van Waveren-Brandt en Marije Cornelissen), 2014-2016.

Het vertrouwde vreemd maken. Cursus etnografisch onderzoek voor docenten HHs (3 bijeenkomsten), 2015.

Wat zou jij doen…? Dilemma’s rond diversiteit. Workshops voor medewerkers en studenten HHs (met Simten Goren), 2014-2016.

Gelijkheid en verschil. Masterclass voor medewerkers HHs (8 openbare lessen; 8 workshops), 2013-2014.

Burgerschap en Diversiteit. HOVO-cursus (6 colleges), 2011.

 Faculteit Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Groningen (2000-2009)

Tolerance Unlimited? Historische en hedendaagse perspectieven op tolerantie, mastercursus, 2009 (met Karin de Boer).

Politieke Filosofie: Mondiale rechtvaardigheid, bachelor cursus, 2008; 2009.

Sociale en Politieke Filosofie I, propedeuse cursus, 2006; 2008; 2009.

Sociale en Politieke Filosofie II, bachelor cursus, 2006; 2008.

Universalism contra relativism: about the value of cultures, master course, 2005; 2006.

Political Philosophy: Justice and Democracy, bachelor course, 2003 t/m 2007.

Praktische Filosofie: het schrijven van een opiniërend essay, master cursus, 2003; 2004.

Multiculturaliteit en globalisering, mastercursus, 2003 (met René Boomkens).

Kernproblemen van de Filosofie, serie Algemene Avondcolleges RuG 2002; 2003.

Inleiding in de Filosofie, propedeuse cursus, 2002; 2003.

Filosofie in de frontlinie: over de multiculturele samenleving, master cursus, 2001.

En de deugd in het midden: over deugdenethiek, master cursus, 2001.

Kennis, Macht, Moraal: De erfenis van de Verlichting, bachelor cursus, 2001; 2002 (met Hans Harbers)

Faculteit Cultuurwetenschappen, Universiteit van Maastricht (1997-2000)

Practicum filosofie I, over Kants Prolegomena, bachelor cursus 1998. 

De onttovering van de wereld, over 19e eeuwse politieke en cultuurgeschiedenis, bachelor cursus 1998; 1999.

Het realismedebat in de kunst, over het realisme in de 19 eeuwse Franse schilderkunst en literatuur, bachelor cursus 1998; 1999; 2000.

Practicum onderzoekvaardigheden, over het schrijven van een onderzoeksvoorstel, bachelor cursus 1998, 1999; 2000.

Practicum filosofie II, over James’ Pragmatism en Wittgensteins Filosofische onderzoekingen, bachelor cursus 1998; 1999.

Seminar etnografie, onderdeel blok ‘Cultuurtheorie’, master cursus 1998; 1999.

Gender en diversiteit, interfacultaire cursus Centrum voor Gender en Diversiteit 2000; 2001.

Voorbij de Apocalyps, over trauma, herinnering en representatie in literatuur en filosofie, bachelor cursus 1999 (met Heleen Pott).

Etniciteit en kleur: op de grens van persoonlijk en politiek, over kwesties van culturele, etnische en raciale identiteit, master cursus 1999; 2000.

Practicum historisch debat, analyse van debatten over de kwestie Colijn, politionele acties in Nederlands Indië en het Goldhagendebat, bachelor cursus 2000.

Faculteit Wijsbegeerte, Universiteit van Utrecht (1992-1997)

De filosoof en zijn Ander, (over De Beauvoir, Benhabib en Kofman), doctoraal cursus
Vrouwenstudies Filosofie 1992 (met Rosi Braidotti en Cris van der Hoek), 1996.

Vrouwen, cyborgs of nomaden? Feministische concepten van gesitueerde kennis, doctoraal cursus Vrouwenstudies Filosofie 1993 (met Rosi Braidotti en Cris van der Hoek), 1997.

Feminisme en Foucault, doctoraal cursus Vrouwenstudies Filosofie, 1995.

Faculteit Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam (1989-1990)

Rechtvaardigheid, propedeuse cursus Sociale Filosofie (met Pieter Pekelharing).

Inleiding wetenschapsfilosofie, propedeuse cursus Sociologie.

Feminisme en ethiek; kwesties van uitsluiting en macht, doctoraal cursus Sociale Filosofie.

Habermas’ Theorie des kommunikativen Handelns, doctoraal tutorial Sociale Filosofie.

 Faculteit Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Groningen (1986-1989)

De term emancipatie in de geschiedenis van de sociale filosofie, doctoraal cursus 1989 (assistent prof. Lolle Nauta).

Wat heeft feminisme met vrouwen te maken? doctoraal cursus 1988 (met Laurence Charpentier en Nyske van de Feen).

Inleiding in de sociale filosofie, propedeuse cursus, 1986 t/m 1988 (assistent prof. Lolle Nauta).

Faculteit Letteren, Rijksuniversiteit Groningen (1984-1985)

Vakdidactiek van het Nederlands, opleiding tot eerstegraads docent Nederlands (doctoraal cursus en stagebegeleiding)