Promovendi

Julie-Marthe Lehmann, onderzoeker bij het lectoraat Financial Inclusion & New Entrepreneurship van De Haagse Hogeschool en promovenda bij de afdeling Sociologie, Faculteit Sociale Wetenschappen aan de VU Amsterdam.

Proefschrift: https://research.vu.nl/en/publications/balancing-the-social-and-financial-sides-of-the-coin-an-action-re

Promotor: Prof. Halleh Ghorashi (VU), copromotoren: dr. Peer Smets (VU) en dr. Baukje Prins (Filosofie & Diversiteit). Gefinancierd door De Haagse Hogeschool, 2013-2020. Promotiedatum: 10 februari 2021.

Anita Ham, senior docent Verpleegkunde aan De Haagse Hogeschool en promovenda bij de vakgroep Medische Antropologie, LUMC, Universiteit Leiden.

Project: A reversed gaze. An ethnographic research project on the interaction between immigrant and established nurses in the Dutch health care sector.

Promotor: Prof. Ria Reis, copromotor: dr. Baukje Prins (Filosofie & Diversiteit). Gefinancierd door De Haagse Hogeschool en het NWO, september 2016-september 2021.