Gastcolleges

2018

Zes hoorcolleges filosofie in de HOVO cursus 1000 jaar Europese cultuur van de Erasmus Academie, locaties Rotterdam en Den Haag (voor meer informatie, zie onder Cursussen)

 2009-2017

Questioning Culture, voor de Intercultural Week opleiding International Communication Management HHs, 2012 t/m 2017.

Het Nederlandse beleid en debat over integratie, opleiding Management, Economie en Recht HHs, 2012 t/m 2017.

Burgerschap, democratie en diversiteit, opleiding Cultureel Maatschappelijke Vorming HHs, 2014 t/m 2017.

Dilemma’s in cross-culturele communicatie, opleiding MER Bedrijfskunde HHs, 2015 t/m 2017.

Superdiversiteit en cultuur, minor Intercultureel Vakmanschap Pedagogiek, 2015 t/m 2017.

Intersectionality as a heuristic device. Master course Experiencing Differences, Universiteit van Amsterdam, febr 2017.

Immigranten in Nederland na W.O.II, schakelklas HHs, febr 2017.

History of global citizenship, minor Global Citizenship HHs, 2015; 2016.

What is global citizenship about? minor Global Citizenship HHs, 2015; 2016.

Exploring the world. How to do comparative research, minor Global Citizenship HHs, 2015; 2016.

Religions worldwide, minor Global Citizenship HHs, 2015; 2016.

Baluch and Burakumin. The position of ethnic and religious minorities in Iran and Japan since the 1980s, minor Global Citizenship HHs, 2015; 2016.

Intersectionality, mastercourse Experiencing Differences, Universiteit van Amsterdam, febr 2016.

Mixed feelings. Moluccan and Dutch classmates in the 1960s, voor visiting students University of Washington, Seattle. Den Haag, sept 2015.

Superdiversiteit, voor docenten InHolland Rotterdam, 9 april 2015.

Over superdiversiteit in de stad, master Urban Management, Hogeschool van Amsterdam, 2013; 2015.

Mixed feelings. Moluccan and Dutch classmates in the 1960s, Universiteit Twente, mrt 2015.

Oog en oor voor diversiteit: de onderwijzer als onderzoeker. PABO conferentie De Brede School, Den Haag, febr 2015.

Het vertrouwde vreemd maken. Over de methode van etnografisch onderzoek. master Organisatie Coaching  HHs, febr 2015.

Women in power. WeAreHereAcademy voor vluchtelingen, Amsterdam, nov 2014.

Intercultural communication: challenges and conundrums. Academie Technology, Innovation and Society HHs, Delft, jan 2014.

On constructivism, minor Human Rights and Community Development, Academie Sociaal Werk en Pedagogiek HHs, 2012; 2013.

Rechten van minderheden als universele mensenrechten, Academie Bestuur, Recht en Veiligheid HHs, 2012; 2013.

Braaf, dwars of wakker. Wat is burgerschap? opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening HHs, 2011; 2012.

2000-2009

Het verschijnsel macht. Filosofische verkenning van een sociaal en politiek fenomeen. Senioren Academie Groningen, okt 2009.

Getting public: from the academy to the agora (and back again…). Dissertation Lab Nederlandse Onderzoekschool Vrouwenstudies. Utrecht, juni 2007.

Accidental Classmates, or: an attempt to practise situated knowledges.  In Graduate Course ‘Cultural Change’, Onderzoekschool Geesteswetenschappen Groningen okt 2006.

Identiteit, cultuur en religie. Senioren Academie Groningen, mrt 2006.

Tzvetan Todorov: Nous et les Autres. Voor mastercursus Vakgroep Sociologie RuG, mrt 2005.

Reading life-story narratives: the quest for origins. In Ph.D. course ‘The Linguistic Turn’, Nederlandse Onderzoekschool Vrouwenstudies, Utrecht, mei 2004.

Het belang van de gemeenschap. Over communitarisme en multiculturalisme. Senioren Academie Groningen, febr 2004.

Het goede leven. De filosofie van Martha Nussbaum. Senioren Academie Groningen, apr 2003.

Emoties als bron van morele kennis. Internationale School voor de Wijsbegeerte, Leusden, mrt 2003.

Simone de Beauvoir over vrijheid en verantwoordelijkheid. Internationale School voor de Wijsbegeerte, Leusden, aug 2002.

Tragiek en emoties. Senioren Academie Groningen, mrt 2002.

Michel Foucault. Senioren Academie Groningen, mrt 2001.

Het lichaam van de wetenschapper. Doctoraatsopleiding Wetenschapsfilosofie, Universiteit van Antwerpen, mrt 2000.

Qualitative Research. On theory and method in culture and science studies. Master Course

‘Technological Culture’, Fac. Cultuurwetenschappen, Universiteit van Maastricht, febr 2000.