Algemeen

sinds 2018

Denken over slavernij en ‘ras’ tijdens de Verlichting. Zoom college ISVW, 13 april 2022

Identiteit en pluraliteit. Hannah Arendt en hedendaagse debatten over diversiteit. Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW), Leusden, okt 2020; okt 2021

Diversiteit anno 2020. Lezing voor studiedag Platform Diversiteit Provincie Limburg, Sittard 27 juni 2020

Diversiteit en cultuur. Lunchlezing voor Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Den Haag 29 jan 2020

Denken met diversiteit: verwondering, vervreemding en herkenning. Centrum Kinderfilosofie Nederland, Utrecht, 18 april 2019

Diversiteit als kans en uitdaging, lezing tgv Iftar, door Stichting Meer Kwaliteit en Kleur en Politie-eenheid Zuid-Limburg, Maastricht, 27 mei 2019

Diversität. Zwischen Gelichbehandlung und Anerkennung, lezing voor het Frankfurter Verband fűr Alten- und Behindertenhilfe, Frankfurt, 27 juni 2019

From far and wide. The Hague as a superdiverse city, inleiding voor Management Team Die Paritätische Hessen, Den Haag, 25 oktober 2019

De superdiverse stad. Balanceren tussen gelijkheid en verschil. Diversiteitslab afdeling Diversiteit, gemeente Amsterdam. Egmond aan Zee, 23 januari 2018

Lesgeven aan superdiverse klassen. Een kwestie van spelgevoel. De Haagse Lucifer, 6 maart 2018

Diversiteit, burgerschap en cultuur. Ockham Academie, voor Cultuurkamer Zwolle. Sint Jacobiparochie, 22 april 2018

Omgangsvormen in superdivers Den Haag, PEP Den Haag, 20 september 2018

Civic virtues for a democatic culture, bijdrage aan panel session ‘The Culture of Peace and Conflict Prevention’, UN General Assembly Conference, Journalists and Writers Foundation, New York, 25 september 2018 CivicVirtues_NewYork 25sept18

Wereldburgers in de dop? Schoolgaan in een superdiverse stad, studiedag Spinoza scholengroep, Voorburg, 27 september 2018

Leren leven met verscheidenheid. Over het belang van democratische deugden. Voor teamleiders uit het Voortgezet Onderwijs, Palladio programma, Venetië, 4 oktober 2018

Diversiteit als kans en uitdaging, Platform Diversiteit Provincie Limburg, Venlo, 28 december 2018

2009-2017

Superdiversiteit en cultuur. Balanceren tussen gevoeligheden en gemeenschappelijkheid. Siriz, Amersfoort, sept 2017.

Waardig ouder worden in een superdivers stad. Collegetour Platform 31: Licht op Vergrijzing, Laaktheater Den Haag, apr 2017.

Zin en onzin van cultuur. De Haagse Lucifer, voor docenten voortgezet onderwijs, Den Haag, nov 2016.

Gelijkheid en verschil. Balanceren tussen rechtvaardigheid en erkenning. Beleidsdag UAF, Utrecht, nov 2016.

Jong zijn in een superdiverse stad. PEP Den Haag, nov 2016.

Zwarte Piet en burkini’s: ben je niet tegen, dan ben je voor? Filosofisch festival Brainwash, Amsterdam, okt 2016.

Omgangsvormen op het mbo. Management Team ROC Mondriaan, Den Haag, sept 2016.

Tolerantie als een paradoxale deugd. Wijnwinkel De Filosoof, Den Haag, juni 2016.

Super-diversity. Studium Generale, Universiteit Wageningen, apr 2016.

Het nut van vrijwilligerswerk. Afsluitend evenement Vrijwilligers noodopvang vluchtelingen, Amsterdam, mrt 2016.

Omgaan met diversiteit in het mbo-onderwijs. Scholing teamleden opleiding Zorg en Welzijn, ROC Mondriaan, Den Haag, mrt/apr 2016.

Gemengde gevoelens. Molukse en Nederlandse klasgenoten in de jaren zestig. Diverse lezingen in o.a. Oosterwolde, Utrecht, Appelscha, en Middelburg (2014-2016).

Het raadsel van cultuur. Lustrumfeest Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen, nov 2015.

Samen voor ons eigen. Maatschappelijke verharding in andere tijden. Stedelijke Alliantie Diversiteit, Den Haag, mrt 2015.

Superdiversiteit en democratische deugden. Keynote lezing congres Onderzoeksbureau MUTANT, Utrecht, dec 2014.

De veranderende betekenis van religie in de samenleving. Inleiding symposium Religie en de Participatiemaatschappij, Platform INS en De Haagse Hogeschool, Den Haag, nov 2014.

De diverse stad. Stedelijke Alliantie Diversiteit, Den Haag, juni 2014.

Hoe praktisch is een goede theorie? Kitchentable seminar, Atria, Amsterdam, mei 2014

Wereldburgers in de dop? Schoolgaan in de superdiverse stad. UNESCO scholendag, Den Haag, apr 2014.

Superdiversiteit. Slotconferentie Academische Werkplaats DWARS, Rotterdam, jan 2014.

Omwille van de leefbaarheid van buurt en thuis: zorgzame burgers (m/v) gevraagd. DonaDaria, Kenniscentrum Emancipatie Rotterdam, okt 2013.

Onderwijs in burgerschap. KINDwijzer Event, Blokzijl, juni 2013.

Omgangsvormen in de klas. Presentatie van een onderzoeksproject. Opleidingsteam ROC Zadkine, Rotterdam, juni 2013.

Samen leven en laten leven. Symposium Integratie & Draagvlak, Vluchtelingen en nieuwkomers in wijken & AZCs, Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling, Groningen, nov 2012

Meelevend wantrouwen. Op zoek naar een verlicht paternalisme.  Humanitas Groningen, 24 apr 2012.

Cultural identity and equal citizenship, the case of women’s human rights. Masterclasses  Conference Integrating Cities, Amsterdam, 8 mrt 2012 (met Sawitri  Saharso).

Democratie en diversiteit. Dialoogavond Diversiteit gemeente Veenendaal, nov 2011.

De paradox van gelijkheid en verschil. Bureau Anti-Discriminatie, Den Haag, okt 2011.

Samen leven en laten leven. Inleiding op debat ‘Den Haag, tolerante stad?’ GroenLinks Den Haag, okt 2011.

‘Don’t call me a Moluccan’. Bij boekpresentatie van A Well Respected Man or Book of Echoes door Wendelien van Oldenborgh, Stedelijk Museum Amsterdam, mei 2011.

Samen leven en/of laten leven? Filosofische reflecties over fatsoen en tolerantie. Diversiteitsdag Vluchtelingenwerk Nederland, De Baak, Driebergen mrt 2011.

Wat we kunnen leren van De Tegenpartij. Sideshow van Mightysociety8 – Geert Wilders, de musical. Theater aan ‘t Spui, Den Haag 11 nov 10

Vrijheid: kiezen of delen. 5 mei-festival, Theater aan ’t Spui, Den Haag, mei 2010.

Individualisme en tolerantie. Nacht van de Filosofie, Leeuwarden, apr 2010.

Het maatschappelijk onbehagen rond etnische en religieuze diversiteit. Managementconferentie De Haagse Hogeschool, Noordwijkerhout, okt 2009.

2000-2009

Feminisme en religie: vrouwenrechten versus godsdienstvrijheid? Feministisch Netwerk GroenLinks, Utrecht, apr 2008.

Meelevend wantrouwen. Inleiding op debat over nieuw paternalisme, Debatcentrum Dwarsdiep, Groningen, mrt 2008.

Hannah Arendt: The Human Condition. Studium Generale, Universiteit Maastricht, nov 2007.

Tolerantie: een paradoxale opdracht. Filosofiecafé Lochem, sept 2006.

Toen de Amboneesjes kwamen. Postkoloniale verhoudingen op het Friese platteland. Symposium ‘Nieuw in het Noorden’, Leeuwarden, mei 2006.

Is er dan niets meer heilig? Groninger Studenten Pastoraat, mei 2006.

Beyond innocence: new realism and the reinvention of Dutch identity. Public lecture aan de Carl von Ossietsky Universität. Oldenburg, juni 2005.

Een (on)fatsoenlijke samenleving. Aantekeningen bij het Nederlands asielbeleid. Politiek-filosofisch Café D66, Den Haag, mei 2005.

Individuele verantwoordelijkheid of onderlinge solidariteit? Vrijzinnige kerken Overijssel, Ommen, febr 2005

Vrijheid als recht of vrijheid als opdracht. Oprichtingscongres Vereniging Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’, Den Haag, okt 2004 (zie www.vrouwenrecht.nl/downloads/vrijheid.denhaag.29okt04.pdf

Voorbij de onschuld. Het debat over integratie in Nederland. Milli Görüs Academie, Amsterdam, okt 2004

Het debat over integratie in Nederland. Vredesweek Wageningen, sept 2004.

Tolerantie-Erkenning-Respect. W.F. Jonkman lezing, VredesPlatform Meppel, mrt 2003.

Nederland als multiculturele samenleving: een omstreden ideaal. Studium Generale Universiteit Utrecht, okt 2002.

Dol op drama. Programma ‘Witkijkers en zwartwassers. De onvermijdelijke dubbelzinnigheid van de multiculturaliteit’, De Balie, Amsterdam, apr 2002.

Heilig. Bijdrage aan een avond over “Voltaire en de Islam. Nieuwe hoofdstukken voor het Filosofisch Woordenboek”. De Balie, Amsterdam, nov 2001.

Wetenschap en sekse. Studium Generale Universiteit Utrecht, febr 2001.

Bruno Latour en Donna Haraway. Wetenschap als machts- of gezelschapsspel. Studium Generale Rijksuniversiteit Groningen, jan 2001; Studium Generale Universiteit Twente, okt 2001.

Voorbij de onschuld. Inleiding bij discussie nav Voorbij de onschuld. De Balie, Amsterdam, sept 2000.

Gelijkheid en verschil. Pleidooi voor een liberale linkse politiek. Afsluiting programconferentie Groen Links over ‘Identiteit en diversiteit’, Den Haag, juni 2000.