CV

OPLEIDING

sept. 1997          Ph.D. Universiteit van Utrecht
nov. 1989           doctoraal Wijsbegeerte, RuG (cum laude)
aug. 1982           doctoraal Nederlandse Taal & Letterkunde, RuG (cum laude)
1974-75              Academie voor Sociale en Culturele Arbeid, Groningen
1974                    eindexamen atheneum-A, Chr. Scholengemeenschap Assen

LOOPBAAN

2018 – heden   Filosofie & Diversiteit: freelance spreker, publicist, docent
2009 – 2017      lector Burgerschap en Diversiteit, De Haagse Hogeschool
2000 – 2009      docent Sociale & Politieke Filosofie, Fac. Wijsbegeerte, RuG 
1998                  Visiting Fellow Institute for Women’s Studies, Univ of Lancaster
1997 – 2000     docent Wijsbegeerte, Fac. Cultuurwetenschappen, Universiteit Maastricht
1997 – 2005     redactie Migrantenstudies. Tijdschrift voor Migratie- en Etnische Studies
1994                  Visiting Fellow University of California at Santa Cruz, US
1992 – 1996      onderzoeker, Vakgroep Vrouwenstudies Letteren UU (NWO)
1990 – 1992      onderzoeker, Vakgroep Vrouwenstudies Letteren UU
1990 – 1997      redactie Krisis. Tijdschrift voor Filosofie
1989 – 1990     toegevoegd docent Sociale Filosofie, Fac. Wijsbegeerte, UvA
1986 – 1989     student-assistent Sociale Filosofie, RuG
1986 – 1988     student-assistent Vrouwenstudies Filosofie, RuG
1986                    lerares Nederlands, St. Maartenscollege, Haren
1984 – 1985     docent vakdidactiek van het Nederlands, RuG
1982 – 1984     lerares Nederlands, R.S.G. Winkler Prins, Veendam
1981 – 1982      student-assistent vakdidactiek Nederlands, RuG