cursus Duizend jaar Europese cultuur HOVO Amsterdam

Sinds 2018 verzorg ik diverse colleges filosofie in de HOVO cursus Duizend jaar Europese cultuur, aanvankelijk voor de Erasmus academie in Rotterdam en Den Haag. Een heel populaire cursus die we vanwege de corona crisis  sinds najaar 2020 voortzetten met online colleges. Nadat de Erasmus Academie besloot met alle HOVO onderwijs te stoppen, wordt de cursus sinds najaar 2022 aangeboden als leergang van HOVO Amsterdam. De volledige leergang bestaat uit 6 semesters van elk 10 colleges, waarvan ik telkens 2 colleges verzorg over de filosofie. Voor het eerste deel (periode 1000 – 1300) in het najaar van 2022 meldden zich 96 cursisten aan, de meesten volgen ook de colleges over de daaropvolgend periodes. In het najaar 2024 behandelen we de periode 1800-1900. Voor meer informatie:

https://vu.nl/nl/onderwijs/hovo-amsterdam/cursussen-opleidingen

We starten met de periode van de hoge middeleeuwen (1000-1300), met in de colleges filosofie aandacht voor het denken van onder meer Anselmus, Abélard, Ibn Rushd (Averroës) en Thomas van Aquino. Maar ook voor hun leven van liefde, verzet en strijd…

De periode van de late middeleeuwen en de renaissance (1300-1500) kent belangrijke denkers als Agricola de Fries 

en Erasmus de Rotterdammer  

Maar ook intrigerende figuren als de Florentijn Pico della  Mirandola 

en de standvastige Engelsman Thomas More  

De vroeg-moderne wijsbegeerte van de 16e en 17e eeuw, omvat de alles omvattende sceptische twijfel in de verrassend eigentijdse Essays van Michel de Montaigne, tot de nieuwe zekerheid van René Descartes

de gok op het geloof van Blaise Pascal

en de gedurfde religiekritiek van Baruch de Spinoza

Met ook aandacht voor vrouwelijke filosofen als Anne Conway en

Anna Maria van Schurman 

De 18e eeuw is de eeuw van Verlichting, met denkers als Montesquieu (trias politica), Voltaire (‘écrasez l’infâme!), Van Zuylen (geen talent voor ondergeschiktheid) en Kant (durf te denken!).

In de 19e eeuw maken we kennis met het gigantische filosofische bouwwerk van Georg Wilhelm Friedrich Hegel, de ironie van Søren Kierkegaard, het pessimisme van Arthur Schopenhauer, het liberalisme van John Stuart Mill – en hun uiteenlopende visies op de positie van de vrouw…

Ook voor een beter begrip van de inzichten van de drie ‘denkers van het wantrouwen’, Marx, Nietzsche en Freud,  volgden we het advies cherchez la femme:

We sluiten de cyclus af met stromingen in de 20e eeuwse wijsbegeerte, zoals het pragmatisme van William James, de taalfilosofie van Ludwig Wittgenstein, het existentialisme van Martin Heidegger, de ethiek van Simone de Beauvoir, het politieke denken van Hannah Arendt, de kritische theorie van Jürgen Habermas en Michel Foucault, en de posthumanistische invalshoek van Bruno Latour en Donna Haraway.