Artikelen

Vakpublicaties

Gesitueerde kennis en identiteit. Themanummer over Donna Haraway, Wijsgerig Perspectief nr.1, 2020

Perspectieven op cultuur, in: L.R. Reparaz, S. Ardjosemito-Jethoe en E. Rousseau (red.), Diversiteit in de samenleving. Assen: Van Gorcum 2020, pp. 63-75.

Hoe racisme via de achterdeur binnenkomt . Recensie van Angela Saini: Superieur, Trouw, Letter & Geest, 26 okt. 2019, pp.30-31.

De stuiptrekkingen van het patriarchaat. Recensie van Abram de Swaan: Tegen de vrouwen, Trouw, Letter & Geest, 4 mei 2019, pp.30-31.

Een vals beeld van superdiversiteit, ScienceGuide, 21 febr. 2018.

Zo krijgt Wekker geen bondgenoten, de Volkskrant, 8 juli 2016, kortere versie van: Voorbij de zwart-witte onschuld. Gastblog Kennisplatform Integratie & Samenleving, 8 juli 2016.

Vluchtelingencrisis: een test voor het Nederlands integratieregime. ART, apr 2016, pp. 6-16.

Niet multicultureel maar superdivers! Republiek Allochtonië, 10 juni 2013. http://www.republiekallochtonie.nl/niet-multicultureel-maar-superdivers

Geen meerderheden meer, De Groene Amsterdammer, 9 mei 2013, p. 29.

Somalische asielzoeker (boekbespreking van Ayaan Hirsi Ali: Nomade). Openbaar Bestuur, mrt 2011, pp. 23-24.

Burgerschap en diversiteit, in: G. Walraven en C.J. Pen (red.) Van de maakbare naar de lerende stad. De praktijkgerichte bijdrage van lectoraten. Antwerpen/Apeldoorn: Garant 2011, pp. 103-110.

Moslima’s zijn best geëmancipeerd (met N. Kasrioui en J. van der Zwaard), Trouw (Podium) 19 nov 2009.

De ontdekking van het geheim. Drie generaties seksuele ontwikkeling in multicultureel Nederland (met G. Sterk, N. Kasrioui en Eleftheria), in: J. van der Zwaard e.a. (red.), Dwarse vrouwen. Verbindingen en verbeeldingskracht, Amsterdam: Aksant 2009, pp. 19-27.

Hannah Arendt: The Human Condition (1958), in R. Gabriëls (red.) De twintigste eeuw in veertien filosofische boeken. Amsterdam: Boom 2009, pp. 111-130.

Bruggenbouwer of onheilsprofeet? Het ‘wij’ van Paul Scheffer, Waterstof. Krant van Waterland nr. 28, nov 2007 ; verkorte versie in Contrast 14/15, dec. 2007/jan 2008, pp.46-48.

Geert Wilders: de pot verwijt de ketel (met Dick Pels), Leeuwarder Courant (en 5 andere regionale bladen) 18 dec 2007.

Nieuw: de partij voor mannen, Trouw 8 dec 2007.

De markt van zingeving en spiritualiteit. Pleidooi voor een seculier protestantisme, De Gids dec 2007, pp.1231-1243.

Burgers kunnen dubbel loyaal zijn, Leeuwarder Courant (en 5 andere regionale bladen), 14 mrt 2007.

Nederland één grote familie? De zegeningen van een dubbele nationaliteit, Waterstof. Nieuwsbrief van Waterland nr. 22, mrt 2007 Ook gepubliceerd in Migrantenrecht 22 (4) apr 2007, pp. 166-167.

Beyond Innocence. The Genre of New Realism and its Contenders, in: R. Braidotti, Ch. Esche and M. Hlavajova (Eds.), Citizens and Subjects: The Netherlands, for example, Critical Reader for the 52nd Venice Biennale, 2007, pp. 253-264.

Leermeester en vriend. In memoriam Lolle Nauta (1929-2006), De Moanne. 5 (8), 2006, pp. 20-22.

Atheïst zonder missie, Waterstof. Nieuwsbrief van Waterland nr. 13, apr 2006

Meelevend wantrouwen. Over paternalisme, prostitutie en pornografie, Waterstof. Krant van Waterland nr. 12, mrt 2006

Emancipatie: tussen autonomie en paternalisme, in B. Snels (red.), Vrijheid als ideaal. Amsterdam: SUN 2005, pp. 107-124.

Lichte gemeenschappen en hechte relaties, Waterstof. Krant van Waterland nr.3, apr 2005, ook in Liberales Nieuwsbrief nr.108, 17 juni 2005.

Debat maakt meer kapot …, de Volkskrant, 9 nov 2004

Provocatie overschaduwt doel Submission, de Volkskrant, 1 sept 2004.

De schok van het vreemde: culturele diversiteit en ervaringen van zin, recensie van Erkenning, identiteit en verschil door Bart van Leeuwen. Filosofie & Praktijk 25 (4), 2004, pp.49-51.

Het aanhoudend lef om taboes te doorbreken. Nieuw realisme in de Nederlandse politiek, Tijdschrift voor de Sociale Sector, 56 (12), 2002, pp. 30-35.

Opschudding in multiculti-land. Scheffer en het einde van de politiek-correcte reflex, Contrast 13, 11 apr 2002, pp. 14-17.

De kwestie van geloof: pleidooi voor een links-liberale politiek, in G. Pas (red.), Diversiteit in de polder. GroenLinks en de multiculturele samenleving. Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, Utrecht 2001, pp. 57-62.

Heilig, Trouw 17 nov 2001

Dubieus compliment aan Overijsselse vrouwen, de Volkskrant, 15 mrt 2001 (met S. Saharso).

Krant is geen doorgeefluik, de Volkskrant, 16 jan 2001

Het hoofddoekje van Bolkestein. Moslimvrouwen in het minderhedendebat, LOVER 25 (3), 1998: 48-53.

“Ik wil het bestaan(srecht) van abjecte lichamen afdwingen.” Interview met Judith Butler, Tijdschrift voor Vrouwenstudies 18 (1), 1997, pp.22-33 (met I. Costera Meijer). Engelse versie: How Bodies Come to Matter. An Interview with Judith Butler, Signs 23 (2), 1998, pp. 275-286.

It’s a jungle out there. Impressies van een politieke cultuur, Krisis 55, juni 1994, pp.77-83

Het leven en de leer (recensie van Karen Vintges’ Filosofie als passie), Krisis 53, dec 1993, pp.83-86

Gevoeligheid of lef? Over burgerschap in een multiculturele samenleving, in: E. Jurgens (red.), De stenen tafelen. Gooi en Sticht, Baarn 1992, pp.138-148.

Dubbelheid is dubieus (recensie van Aafke Komters De macht van de dubbele moraal), Krisis 42, mrt 1991, pp.88-92.

Moeten vrouwen volwassen worden? Over feministische ethiek en vrouwelijke moraal, LOVER 15 (4), 1988, pp. 279-285.

Het ongerijmde rijmen. Postmodernisme en feministische wetenschapstheorie, LOVER 14 (4), 1987, pp. 223-229.

Wetenschappelijke artikelen (selectie)

Geboren en getuige in de Schilderswijk. Verhalen van jongeren in een Haagse wijk over vertrouwen in de politie (met Corina Duijndam en Femke Kaulingfreks) Cahiers Politiestudies 2019-4, nr.53, pp.99-122.

Onrust in de superdiverse mbo-klas, (met F. el Bouk, V. van der Staaij-Los, en T. Lovert-Reindersma) Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit 7 (1) 2017, pp. 77-98.

Hoe bestaat cultuurKrisis. Tijdschrift voor actuele filosofie 2013, nr.2, pp. 104-108.

Multiculturalism and Identity (met S. Saharso), in: G. Waylen, K. Celis, J. Kantola & S. L. Weldon (eds.), The Oxford Handbook of Gender and Politics. Oxford: Oxford University Press 2013, pp.781 – 802.

Bewijs van goed Nederlanderschap. Het inburgeringexamen nader onderzocht. Recht der Werkelijkheid. Tijdschrift voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht 33 (1), 2012, pp. 176-183.

How (never) to become Dutch. In: H. Harbers (ed) Strangeness and Familiarity: Global Unity and Diversity in Human Rights and Democracy. Utrecht: Forum 2011, pp. 63-69.

How to face reality. Genres of discourse within Dutch minorities research, in D. Thränhardt en M.Bommes (eds). National Paradigms of Migration Research. Göttingen: V&R unipress 2010, pp. 81-108.

From Toleration to Repression. The Backlash against Multiculturalism in the Netherlands (met S. Saharso) in S. Vertovec en S. Wessendorf (eds), The Multiculturalism Backlash: European discourses, policies and practices. London: Routledge 2010, pp. 72-91.

In the spotlight. A blessing and a curse for immigrant women in the Netherlands (met S. Saharso), special issue: ‘The rights of women and the crisis of multiculturalism’ Ethnicities 8 (3), 2008, pp. 365-384

Sympathetic Distrust. Liberalism and the Sexual Autonomy of Women, Social Theory and Practice 34 (2), 2008, pp. 243-270

Narrative Accounts of Origins. A Blind Spot in the Intersectional Approach? European Journal of Women’s Studies 13 (3) 2006, pp. 277-290

Mothers and muslima’s, sisters and sojourners: the contested boundaries of feminist citizenship, in K. Davis, M. Evans & J. Lorber (eds). Handbook for Women´s Studies, SAGE 2006, pp.234-250.

Integriteit, in Krisis. Tijdschrift voor empirische filosofie 6 (4), 2005, pp. 12-15

Multiculturalisme als een theorie van rechtvaardigheid. Kritische kanttekeningen bij Brian Barry´s Culture and Equality, Migrantenstudies 19 (2), 2003, pp. 117-129.

Het lef om taboes te doorbreken. Nieuw realisme in het Nederlandse discours over multiculturalisme, Migrantenstudies 18 (4), 2002, pp. 241-254.

Hoe tolerant zijn we eigenlijk? (Publieke debatten over de multiculturele samenleving in diverse landen). Themanummer Migrantenstudies, [red. en Inleiding met B. Slijper], 18 (4), 2002.

The Nerve to Break Taboos. New Realism in the Dutch Discourse on Multiculturalism, Journal of International Migration and Integration 3 (3&4), 2002, pp. 363-379.

Multicultural Society Under Attack, Special Double Issue JIMI, (red. en ‘Introduction’ met B. Slijper) 3, (3&4) 2002, pp 313- 328.

Multicultureel burgerschap, themanummer Migrantenstudies, redactie en inleiding [met S. Saharso], 15 (2), 1999

The ethics of hybrid subjects. Feminist constructivism according to Donna Haraway, Science, Technology, and Human Values 20 (3), 1995, pp.352-367

It’s a jungle out there. Impressies van een politieke cultuur, Krisis 55, juni 1994, pp.77-83

Authenticiteit, in: D. Pels en G.de Vries (red.), Burgers en vreemdelingen. Opstellen over filosofie en politiek. Van Gennep, Amsterdam 1994, pp.131-139.

Is alles bespreekbaar? Jürgen Habermas en de feministische rechtskri­tiek, Nederlands Tijdschrift voor Rechtstheorie en Rechtsfilosofie, 23 (1), 1994, pp.48-60.

Over cyborgs, perverse koppelingen en heteroglossia. Of: de ironie van een politiek manifest, Krisis 48, sept 1992, pp.74-87