Promovendi

Julie-Marthe Lehmann, onderzoeker bij het lectoraat Financial Inclusion & New Entrepreneurship van De Haagse Hogeschool en promovenda bij de afdeling Sociologie, Faculteit Sociale Wetenschappen aan de VU Amsterdam.

Project: The value of participation. Participatory action research on setting up self-financed groups in the Netherlands.

Promotor: Prof. Halleh Ghorashi, co-promotoren: dr. Peer Smets (VU) en dr. Baukje Prins (Filosofie & Diversiteit). Gefinancierd door De Haagse Hogeschool, juli 2013-januari 2019.

Anita Ham, senior docent Verpleegkunde aan De Haagse Hogeschool en promovenda bij de vakgroep Medische Antropologie, LUMC, Universiteit Leiden.

Project: A reversed gaze. An ethnographic research project on the interaction between immigrant and established nurses in the Dutch health care sector.

Promotor: Prof. Ria Reis, co-promotor: dr. Baukje Prins (Filosofie & Diversiteit). Gefinancierd door De Haagse Hogeschool en het NOW, september 2016-september 2021.