HOVO cursus 1000 jaar Europese cultuur

In 2018 verzorgde ik diverse colleges filosofie in de HOVO cursus 1000 jaar Europese cultuur voor de Erasmus academie in Rotterdam en Den Haag. Met 40 tot 60 deelnemers een zeer populaire cursus. In 2019 wordt de serie voortgezet met colleges over de 20e eeuw (februari, Den Haag) en de periode 1500-1650 (maart, Rotterdam).

Op 29 oktober en 5 november, op de Erasmus Universiteit in Rotterdam, gingen we terug naar de periode van de late middeleeuwen en de renaissance (1300-1500).

Met belangrijke denkers als Agricola de Fries  

en Erasmus de Rotterdammer  

Maar ook intrigerende figuren als de Florentijn Pico della  Mirandola 

en de standvastige Engelsman Thomas More  

Op 10 en 17 oktober, op het ISS in Den Haag, waren we toe aan de 19e eeuw. Aan het gigantische filosofische bouwwerk van Georg Wilhelm Friedrich Hegel, de ironie van Søren Kierkegaard, het pessimisme van Arthur Schopenhauer, het liberalisme van John Stuart Mill – en hun uiteenlopende visies op de positie van de vrouw…

Ook voor een beter begrip van de inzichten van de drie ‘denkers van het wantrouwen’, Marx, Nietzsche en Freud,  volgden we het advies cherchez la femme:

Op 5 en 12 maart 2018 stond in Rotterdam de periode van de hoge middeleeuwen (1000-1300) centraal, met aandacht voor het denken van wijsgeren als Anselmus, Abélard, Ibn Rushd (Averroës) en Thomas van Aquino. Maar ook voor hun leven van liefde, verzet en strijd…