HOVO cursus 1000 jaar Europese cultuur

Sinds 2018 verzorg ik diverse colleges filosofie in de HOVO cursus 1000 jaar Europese cultuur voor de Erasmus academie in Rotterdam en Den Haag. Met 40 tot 60 deelnemers een zeer populaire cursus.

Voorjaar 2019 sloten we de cyclus af met stromingen in de 20e eeuwse wijsbegeerte, zoals het pragmatisme van William James, de taalfilosofie van Ludwig Wittgenstein, het existentialisme van Martin Heidegger, de ethiek van Simone de Beauvoir, het politieke denken van Hannah Arendt, de kritische theorie van Jürgen Habermas en Michel Foucault, en de posthumanistische invalshoek van Bruno Latour en Donna Haraway.

In Rotterdam bespraken we voorjaar 2019 Rotterdam de vroeg-moderne wijsbegeerte van de 16e en 17e eeuw, van de alles omvattende sceptische twijfel in de verrassend eigentijdse Essays van Michel de Montaigne tot de nieuwe zekerheid van René Descartes

de gok op het geloof van Blaise Pascal

en de gedurfde religiekritiek van Baruch de Spinoza

Met ook aandacht voor vrouwelijke filosofen als Anne Conway en

Anna Maria van Schurman 

Najaar 2018 gingen we in Rotterdam terug naar de periode van de late middeleeuwen en de renaissance (1300-1500).

Met belangrijke denkers als Agricola de Fries  

en Erasmus de Rotterdammer  

Maar ook intrigerende figuren als de Florentijn Pico della  Mirandola 

en de standvastige Engelsman Thomas More  

In Den Haag behandelden we in het najaar van 2018 denkwerk uit de 19e eeuw. Zoals het gigantische filosofische bouwwerk van Georg Wilhelm Friedrich Hegel, de ironie van Søren Kierkegaard, het pessimisme van Arthur Schopenhauer, het liberalisme van John Stuart Mill – en hun uiteenlopende visies op de positie van de vrouw…

Ook voor een beter begrip van de inzichten van de drie ‘denkers van het wantrouwen’, Marx, Nietzsche en Freud,  volgden we het advies cherchez la femme:

Voorjaar 2018 stond in Rotterdam de periode van de hoge middeleeuwen (1000-1300) centraal, met aandacht voor het denken van wijsgeren als Anselmus, Abélard, Ibn Rushd (Averroës) en Thomas van Aquino. Maar ook voor hun leven van liefde, verzet en strijd…